UK   FR   NO

Szlak ginących zawodów

Wstąpimy do Muzeum Zabawek i parku zdrojowego w Kudowie Zdroju. W Skansenie Ginących Zawodów w Czermnej zobaczymy jak wypieka się chleb i spróbujemy toczyć gliniane naczynia na kole garncarskim. Pogłębimy wiedzę na temat wymierających zawodów takich jak garncarstwo, kowalstwo, tkactwo, czy młynarstwo.

 

Celem wycieczki jest Kudowa Zdrój i peryferia uzdrowiska Czermna, gdzie zwiedzamy słynną Kaplicę Czaszek. Zgromadzone tam zostały czaszki i kości z okresu wojny trzzydziestoletniej.Głównym celem wycieczki jest jednak wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie poznamy tajniki wyrobu chleba i naczyń z gliny. W skansenie zobaczymy także narzędzia, którymi posługiwali się dawni rzemieślnicy: tkacze, kowale, młynarze. Jedną z atrakcji wycieczki jest wizyta w Muzeum Zabawek.

 

 

Wyjazd o godzinie 8:00. Czas trwania wycieczki 11 godzin.