UK   FR   NO

Złoty Stok

Zwiedzimy razem kopalnię złota w Złotym Stoku oraz Ząbkowice Śląskie łącznie z tamtejszą Izbą Pamiątek Regionalnych. Wyprawę zakończymy ogniskiem.

 

Wizyta w Ząbkowicach jest pierwszym celem wycieczki. Oglądamy rynek z zabytkowym ratuszem, dziełem architekta Englera oraz Krzywą Wieżę i Izbę Regionalną, która ma charakter muzeum, w którym obejrzeć można nie tylko dawne widokówki Ząbkowic, przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów i wnętrza urządzone w stylu dawnej kamienicy mieszczańskiej. Niewątpliwą atrakcją jest drewniany rower.

 

Głównym celem wycieczki jest jednak Złoty Stok, gdzie zwiedzamy zamknietą w 1956 roku Kopalnię Złota. Wędrówka podziemnymi korytarzami do największego w Polsce podziemnego wodospadu i przejażdżka specjalnym górniczym pociągiem. Zwiedzanie zlokalizowanego przy kopalni Muzeum Minerałów. Dla chętnych za dodatkową opłatą płukanie złota i zabawa w poszukiwanie ukrytych skarbów. Kopalnia Złota posiada bogate zaplecze gastronomiczne i pamiątkarskie.

 

 

Wyjazd o godz. 8:00. Czas trwania wycieczki 9 godzin.