UK   FR   NO
Pomoc

Potrzebujesz więcej informacji?
Wyślij e-maila ze strony 'Kontakt' lub zadzwoń: +48 602 694 826

Statystyki wizyt:
Razem: 1365897
Dzisiaj: 48
Obecnie: 1

Programy Specjalne

Programy studyjne dla studentów architektury były jednymi z pierwszych, jakie realizowała nasza firma. Związane były tematycznie głównie z okresem modernizmu, stylem zwanym Secesją i początkami architektury współczesnej w Europie. Zajmujemy się nadal tą tematyką z wielkim upodobaniem. Interesują nas wpływy Secesji berlińskiej i wiedeńskiej w krajach Europy Wschodniej. Pokazując tą architekturę odwiedzamy Pragę, Wrocław, Brno, Lwów. Łódź i daleką Rygę. Niezwykle zajmująca jest dla nas także architektura przemysłowa końca XIX wieku, osiedla robotnicze lat międzywojennych, architektura domów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jesteśmy także popularyzatorami polskiej architektury drewnianej, budowli pałacowych XIX wieku, oraz założeń urbanistycznych od czasów średniowiecza do współczesności. Propagujemy także twórczość architektoniczną Karola Fryderyka Schinkla, najwybitniejszego architekta XIX wieku w Europie, proponując programy poświęcone niezwykłej architekturze, tworzonej przez niego na ziemiach polskich.

Programy realizowane przez nas, bazują na współpracy z wybitnymi specjalistami z Wydziałów Architektury polskich uczelni technicznych. Są oni przewodnikami i interpretatorami naszych studyjnych podróży, dając gwarancję ich wysokiego poziomu naukowego.

 

Programy związane z rolnictwem przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych hodowlą zwierząt, uprawą roślin, ogrodnictwem, leśnictwem, ekonomiką rolnictwa i badaniami naukowymi w tym zakresie. Mają służyć rolnikom do wymiany doświadczeń, oraz studentom wyższych szkół rolniczych i uczniom rolniczych szkół średnich jako jedna z form edukacji. W podróżach studyjnych prezentujemy wyróżniające się gospodarstwa produkcyjne, placówki badawcze, grupy producenckie, bazę agroturystyczną i ośrodki doradztwa rolniczego z ich programami wspierającymi rolnictwo ekologiczne i ochronę środowiska. Każdy program daje także możliwość poznania lokalnych atrakcji turystycznych i zabytków związanych z historią zwiedzanego obszaru.

 

 • Architektura - tworzenie i zachowanie dziedzictwa

  Program studyjny przybliżający architekturę modernizmu Wrocławia, Krakowa i Lwowa, oraz ukazujący problematykę rewaloryzacji zabytków w dużych metropoliach. Realizowany z pomocą pracowników naukowych Politechnik Wrocławskiej i Krakowskiej oraz Wydziału Architektury Miasta Lwowa. Program autorski Technische Hochschule Cottbus.

 • Dla rolników

  Programy związane z rolnictwem przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych hodowlą zwierząt, uprawą roślin, ogrodnictwem, leśnictwem, ekonomiką rolnictwa i badaniami naukowymi w tym zakresie. Mają służyć rolnikom do wymiany doświadczeń, oraz studentom wyższych szkół rolniczych i uczniom rolniczych szkół średnich jako jedna z form edukacji. W podróżach studyjnych prezentujemy wyróżniające się gospodarstwa produkcyjne, placówki badawcze, grupy producenckie, bazę agroturystyczną i ośrodki doradztwa rolniczego z ich programami wspierającymi rolnictwo ekologiczne i ochronę środowiska. Każdy program daje także możliwość poznania lokalnych atrakcji turystycznych i zabytków związanych z historią zwiedzanego obszaru.

 • Gospodarka rybacka w Polsce

  Program studyjny obrazujący stan gospodarki rybnej na śródlądowych wodach Polski a zwłaszcza hodowlę karpia, amura, suma, szczupaka, lina i pstrąga. Polska posiada jedne z największych kompleksów stawów hodowlanych w Europie. Znana jest również powszechnie wysoka jakość ryb dzięki odpowiedniej karmie i czystości wód. Hodowle otoczone są odpowiednim nadzorem weterynaryjnym i opieką naukową.

 • Parki i ogrody południowej Polski

  Program studyjny przeznaczony dla ogrodników, projektantów ogrodów i hodowców roślin ozdobnych a także studentów zainteresowanych tą problematyką. Pozwala także poznać wiele zabytków i dotrzeć do wielu atrakcyjnych turystycznie miejsc. Zapoznaje z folklorem i historią Polski w trakcie podróży przez trzy regiony: Dolny i Górny Śląsk oraz Małopolskę.
  Program równie dobrze mógłby być zaszeregowany do podróży przedstawiających historię i kulturę Polski.

 • Pszczelarstwo na Litwie

  Pszczelarstwo na Litwie ma tysiącletnią tradycję i ze względu na czystość środowiska naturalnego, duże obszary lasów i łąk, może służyć w Europie za wzorcowo rozwiniętą gałąź gospodarki rolnej. Jest szeroko rozpowszechnione w terenach wiejskich stanowiąc w wielu przypadkach jedno z głównych źródeł dochodu rolników. Litwa jest nie tylko znaczącym producentem miodu, ale także opartych na nim lekach i kosmetykach.
  Program pozwala poznać pszczelarstwo litewskie i jego osiągnięcia. Jest jedną z najlepszych platform wymiany doświadczeń. Przy okazji daje możliwość zwiedzenia Wilna i Kowna, największych miast Litwy z ich cennymi zabytkami.

 • pszczelarstwo

  Pszczelarstwo w Polsce - 'study-tour'

  Program studyjny dla pszczelarzy odwiedzających Polskę. Pozwala poznać zarówno pasieki jak i służące pszczelarstwu firmy produkujące ule, sprzęt i odzież przydatne pszczelarzom. Bezpośrednie spotkania z pszczelarzami pozwalają na wymianę doświadczeń. Odwiedziny w sklepach pszczelarskich są okazją do zakupu stosunkowo niedrogiego w Polsce oprzyrządowania uli i odzieży ochronnej. Jednocześnie podróż studyjna umożliwia poznanie wielu zabytków i ważnych dla historii Polski miejsc. 

 • Pszczelarstwo w Republice Czeskiej

  Program prezentuje pszczelarstwo w Republice Czeskiej, głównie na terenie środkowych Czech, gdzie jest najlepiej rozwinięte. Uczestnicy mają okazję poznania nie tylko licznych pasiek, ale także naukowego centrum czeskiego pszczelarstwa w Dolu pod Pragą. Program jest także atrakcyjny turystycznie, gdyż pozwala poznać zabytki stolicy Czech Pragi, oraz znajdujące się na liście UNESCO zamek w Litomyślu i Katedrę w Kutnej Horze.

 • Dla studentów architektury

  Studyjne programy dla studentów architektury i osób zainteresowanych zabytkami, ich konserwacją i ochroną. Należą do naszej ścisłej specjalizacji podbudowanej wieloletnim doświadczeniem w realizacji.