UK   FR   NO

Dla rolników

Programy związane z rolnictwem przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych hodowlą zwierząt, uprawą roślin, ogrodnictwem, leśnictwem, ekonomiką rolnictwa i badaniami naukowymi w tym zakresie. Mają służyć rolnikom do wymiany doświadczeń, oraz studentom wyższych szkół rolniczych i uczniom rolniczych szkół średnich jako jedna z form edukacji. W podróżach studyjnych prezentujemy wyróżniające się gospodarstwa produkcyjne, placówki badawcze, grupy producenckie, bazę agroturystyczną i ośrodki doradztwa rolniczego z ich programami wspierającymi rolnictwo ekologiczne i ochronę środowiska. Każdy program daje także możliwość poznania lokalnych atrakcji turystycznych i zabytków związanych z historią zwiedzanego obszaru.

 • Kraina mleka, żubrów i bocianich gniazd

  Studyjna wyprawa w północno-wschodnie rejony Polski. Wciąż mało znany wizerunek polskiej wsi, gdzie rozwój hodowli zwierząt i upraw roślinnych stale rośnie, przynosząc korzystne zmiany w tej najuboższej części Polski, nazywanej "Ścianą Wschodnią". To słynna "kraina mleka" z największymi w Polsce zakładami mleczarskimi, to najstarszy w Europie zachowany las naturalny, znajdująca się na światowej liście dziedzictwa – Puszcza Białowieska. To także oryginalna wiejska architektura z malowniczymi cerkiewkami i gościnni, serdeczni ludzie. Program Welcome Tourist przeznaczony jest zarówno dla rolników, jak i dla uczniów i studentów średnich i wyższych szkół rolniczych.

 • Panorama polskiego rolnictwa i gospodarki leśnej

  Program zapoznaje uczestników z systemem doradztwa rolniczego, hodowlą bydła mlecznego, uprawą warzyw i kwiatów, problemami rolnictwa ekologicznego, standardem bazy agroturystycznej i gospodarką leśną. Jest także okazją do odwiedzenia atrakcyjnych turystycznie miejsc: zabytkowego centrum Łodzi nazywanej polskim Manchesterem, sanktuarium maryjnego  na Jasnej Górze, Kaplicy Czaszek w Czermnej, Zamku Książ, Europejskiego Miasta Kultury 2016 – Wrocławia oraz Doliny Królów u stóp najwyższego pasma Sudetów – Karkonoszy z jej zamkami i obiektami sakralnymi.

 • Rolnictwo południowej Polski i Słowacji

  Program pozwala poznać charakter gospodarki rolnej w południowej Polsce i w przygranicznych regionach Słowacji. Hodowla trzody chlewnej, krów ras mlecznych i mięsnych, hodowla koni, projektowanie ogrodów i szklarniowe uprawy warzyw. Jednocześnie uczestnicy programu mają okazję odwiedzenia obiektów z listy UNESCO (Banska Stiavnica, Muzeum Auschwitz, Kraków), poznać folklor polskiej wsi i dziedzictwo kultury romskiej. Ciekawy zwłaszcza dla miłośników koni i przyszłych hodowców bydła.

 • Rolnictwo terenów górskich w Polsce

  Program studyjny dla studentów szkół rolniczych służący wymianie doświadczeń związanych z produkcją rolną w terenach górskich, zwłaszcza z sadownictwem, uprawą krzewów owocowych, pszczelarstwem, produkcją serów oraz soków naturalnych z owoców i warzyw. Daje także okazję poznania najciekawszych turystycznie miejsc w Małopolsce w tym czterech obiektów umieszczonych na liście światowego dziedzictwa UNESCO.